20-04-2017

Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд сесії ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер. До складу президії ради входить голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради,уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

Склад Президії Ніжинської районної ради:

Бузун Олег Віталійович – голова Ніжинської районної ради

Березка Наталія Олексіївна – заступник голови районної ради

Бондаренко Андрій Леонідович – голова постійної комісії

Другаков Володимир Леонідович – голова постійної комісії

Слуцький Анатолій Анатолійович – голова постійної комісії

Ювко Володимир Васильович – голова постійної комісії

Самойленко Микола Олексійович – представник фракції ВО «Батьківщина»

Скрипка Яна Михайлівна  – представник фракції Радикальної партії Олега Ляшка

Мелашенко Оксана Миколаївна – представник фракції БПП «Солідарність»

Товстоп'ята Ганна Іванівна – представник  фракції «Наш край»

Музиченко Інна Володимирівна – представник фракції «УКРОП»

____________________________________________________

Рішення другої сесії Ніжинської районної ради сьомого скликання "Про утворення президії районної ради":

____________________________________________________

Рішення другої сесії Ніжинської районної ради сьомого скликання "Про положення про президію районної ради":

Додаток до рішення другої сесії Ніжинської районної ради сьомого скликання "Про положення про президію районної ради" - Положення президія.doc

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням другої сесії районної

ради сьомого скликання

від 22 грудня 2015 року 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про президію районної ради

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.  Президія районної ради є дорадчим органом ради, що утворюється для координації дій по підготовці і проведенню сесій, засідань постійних комісій районної ради, вироблення узгоджених пропозицій та рекомендацій з основних питань діяльності районної ради, розгляду поточних питань у міжсесійний період.

Стаття 2.  Президія районної ради утворюється районною радою. Рішення про утворення президії приймається шляхом відкритого голосування. До складу президії входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

Очолює президію голова районної ради.

Стаття 3.  Президія районної ради у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом районної ради, цим Положенням.

Стаття 4.  Президія районної ради підзвітна районній раді. Ухвалені нею рішення мають дорадчий характер, приймаються простою більшістю голосів від загального складу президії і підписуються головою районної ради.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ  ПРЕЗИДІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

Стаття 5.  Засідання президії районної ради скликаються головою ради в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менше, як половина її складу.

Засідання веде голова, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради.

Стаття 6.  У засіданнях мають право брати участь депутати районної ради, які не входять до її складу. За запрошенням голови районної ради у засіданнях президії можуть брати участь народні депутати України, голова районної державної адміністрації та його заступники, керівники її відділів та управлінь, сільські та селищний голова, представники політичних партій та громадських організацій.

У разі відсутності голови постійної комісії участь у роботі президії покладається на заступника голови або секретаря комісії; у разі відсутності керівника депутатської фракції та групи, за його дорученням - на іншого уповноваженого представника. Депутатські фракції та групи, утворені в раді, делегують уповноваженого представника до складу президії районної ради шляхом подання письмового повідомлення на ім’я голови районної ради.

Стаття 7.  Президія районної ради здійснює такі повноваження:

  • узгоджує пропозиції до проекту плану роботи районної ради;
  • попередньо готує пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд районної ради;
  • координує діяльність постійних комісій, депутатів по підготовці питань, що вносяться на розгляд сесій;
  • сприяє постійним комісіям і депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, здійснює контроль за реалізацією пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях ради та виконанням рішень, прийнятих по запитах депутатів;
  • контролює хід виконання рішень районної ради та розглядає питання в міжсесійний період;
  • вивчає та вносить пропозиції щодо взаємодії районної ради з органами державної влади та місцевого самоврядування, трудовими колективами, об’єднаннями громадян у розв’язанні питать місцевого значення.

Стаття 8.  Президія районної ради може утворювати тимчасові комісії з числа депутатів та спеціалістів для вивчення питань порядку денного сесій, підготовки висновків і пропозицій, проектів рішень ради. Після надання звіту ці комісії припиняють свої повноваження. 

Стаття 9.  Організаційно-методичне, правове, матеріально-технічне та інформаційне обслуговування президії районної ради та забезпечення її функціонування здійснює виконавчий апарат районної ради.

array(1) { [0]=> string(32) "templates/uk/page_menu_cols3.php" }
array(4) { ["sid"]=> int(10994) ["www"]=> NULL ["org_name"]=> string(42) "Ніжинська районна рада" ["tp"]=> string(9) "page_menu" }