30-11-2019

Природні умови

Клімат помірно-теплий, м'який з достатньою вологістю

Через район проходить умовний розподіл природно-кліматичних зон:  Лісостеп – південь району, Полісся – північніше м.Ніжина. Відповідно, в південній зоні розміщені чорноземи лугові і чорноземи опідзолені з балом родючості 66-72, в північній зоні переважають дерново-середньопідзолисті ґрунти з балом родючості 41-56 балів.

Площа лісів - 14605 га, основні породи - сосна, береза, дуб, осика

Площа водяного дзеркала річок, озер, ставків – 1527,7 га

Корисні копалини (нерудні) - цегельно-черепична сировина, будівельний пісок

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото зроблені на території Регіонального ландшафтного парку "Ніжинський"