29-04-2021

Відповідно до рішення загальних зборів Ніжинської районної асоціації місцевих рад від 19 квітня 2011 року, на виконання Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» Ніжинську районну асоціацію місцевих рад було перейменовано у Районну асоціацію органів місцевого самоврядування «Ради Ніжинщини», а також затверджено Статут Асоціації в новій редакції.

15 липня 2011 року Ніжинським міськрайонним управлінням юстиції було зареєстровано Районну асоціацію органів місцевого самоврядування «Ради Ніжинщини» (свідоцтво № 1), мета якої сприяння сільській, селищній та районній радам у здійсненні місцевого самоврядування на принципах, закладених у Конституції України, Європейській Хартії місцевого самоврядування, законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», та «Про асоціації органів місцевого самоврядування», захист гарантованого державного права територіальних громад сіл, селища, як безпосередньо, так і через їх ради та виконавчі органи, а також через районну раду, яка представляє спільні інтереси територіальних громад, вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції України і законів України, представлення територіальних громад району та їх органів в органах державної влади.

СКЛАД ПРАВЛІННЯ
Ніжинської районної асоціації органів місцевого самоврядування
«РАДИ НІЖИНЩИНИ»

________________________ - голова районної ради, голова правління Асоціації

________________________ - ... сільський голова

________________________ - ... сільський голова

________________________ – ... сільський голова

________________________ – ... сільський голова

________________________ – ... сільський голова.

СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
Ніжинської районної асоціації органів місцевого самоврядування
«РАДИ НІЖИНЩИНИ»

_________________________ – ... сільський голова

_________________________ – ... сільський голова

_________________________ – ... сільський голова