Ніжинська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Чернігівській області інформує

27-04-2018
Податкова інформує

Ніжинська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Чернігівській області інформує:

- Надходження єдиного податку у січні-березні 2018 року

- Ніжинська ОДПІ та відділення про надходження до місцевого та державного бюджету у І кварталі 2018 року

- Право платників податків на розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу

- Реалізатори пального, зверніть увагу!

__________________________________________

Надходження єдиного податку у січні-березні 2018 року

Ніжинська ОДПІ та відділення (Бобровицьке, Борзнянське, Козелецьке, Носівське) протягом січня-березня 2018 року забезпечило надходження єдиного податку до місцевого бюджету – 33,4 млн. грн., що більше на 9,1 млн. грн. або 37,6 відсотка за відповідний період минулого року.

Платники податків юридичні особи сплатили у І кварталі 2018 року єдиного податку 2,7 млн. грн.,  що на 14,9 тис. грн. більше ніж у І кварталі 2017 року, фізичні особи  - 16,1 млн. грн., що більше ніж на 2,8 млн. грн. або 21,7 відсотка відповідного періоду минулого року, платники податків – сільгоспвиробники забезпечили надходження у розмірі 14,6 млн. грн., приріст до минулого року становить 6,2 млн. грн. або 74,2 відсотки.

Протягом березня 2018 року Ніжинською ОДПІ та відділеннями зібрано єдиного податку до місцевих бюджетів 11,5 млн. грн., в тому числі з юридичних осіб – 1,8 млн. грн. (15%), фізичних осіб – 9,0 млн. грн. (78%), сільгоспвиробників – 0,7 млн. грн. (7%), приріст надходжень до  березня 2017 року становить 1,2 млн. грн. або 11,2 відсотки.

__________________________________________

Ніжинська ОДПІ та відділення про надходження до місцевого та державного бюджету у І кварталі 2018 року

Протягом січня-березня 2018 року Ніжинська ОДПІ та відділення (Бобровицьке, Борзнянське, Козелецьке, Носівське) забезпечило надходження до державного та місцевого бюджетів – 376,5 млн. грн., приріст становить 82,2 млн. грн., або на 27,9 відсотків більше, ніж за січень - березень 2017 року.

Так, до загального фонду Державного бюджету у І кв. 2018 році мобілізовано за рахунок платників м. Ніжина та Ніжинського, Бобровицького, Козелецького, Носівського, Борзнянського районів 156,6 млн. грн., що на 35,8 млн. грн. або на 29,6 відсотка більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Зростання надходжень відбулось практично по всіх податках, найбільше – за рахунок податку на доходи фізичних осіб (приріст – 12,5 млн. грн..) та податку на додану вартість (приріст 12,6 млн. грн.)

Місцеві бюджети за січень – березень 2018 року за рахунок платників м. Ніжина та Ніжинського, Бобровицького, Козелецького, Носівського, Борзнянського районів отримали 219,9 млн. грн., що більше ніж на 46,4 млн. грн., або на 26,8 відсотка фактичних надходжень першого кварталу 2017 року. Найбільший приріст до місцевого бюджету  склав податок на доходи фізичних осіб, який в порівнянні з надходженнями 2017 року зріс на 37,7 млн. грн. або 36,4 відсотка.

Протягом березня 2018 року забезпечено надходження до державного та місцевого бюджетів по Ніжинській ОДПІ та відділенням  - 115,4 млн. грн., в тому числі до місцевого бюджету – 63,8 млн. грн. (приріст до березня 2017 року 7,8 млн. грн. або 13,9 відсотка, та до державного бюджету – 51,6 млн. грн.  

__________________________________________

Право платників податків на розстрочення та відстрочення

грошових зобов’язань або податкового боргу

Ніжинська ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області повідомляє, що відповідно до вимог пп. 17.1.5 п. 17.1 ст. 17 Податкового кодексу України  (далі ПКУ) платник податків має право одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом.

Виходячи з вимог п. 100.1. ст. 100 ПКУ розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань або податкового боргу є перенесення строків сплати, платником податків його грошових зобов’язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день прийняття контролюючим органом рішення про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань або податкового боргу.

Для ініціювання отримання розстрочення або відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платник податків звертається до контролюючого органу за місцем свого податкового обліку або за місцем обліку такого грошового зобов’язання чи податкового боргу із письмовою заявою, форму якої встановлено додатком 1 до наказу Міністерства доходів і зборів від 10.10.2013 року № 574 «Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків».

Відповідно до п. 100.4 ст. 100 ПКУ підставою для розстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків є надання ним достатніх доказів існування обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу. Перелік обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1235.

Розстрочені суми грошових зобов’язань або податкового боргу (у тому числі окремо – суми штрафних (фінансових) санкцій) погашаються рівними частками починаючи з місяця, що настає за тим місяцем, в якому прийнято рішення про надання такого розстрочення (пункт 100.6 статті 100 ПКУ).

Відстрочені суми грошових зобов’язань або податкового боргу погашаються рівними частками починаючи з будь-якого місяця, визначеного відповідним контролюючим органом, але не пізніше закінчення 12 календарних місяців з дня виникнення такого грошового зобов’язання або податкового боргу, або одноразово у повному обсязі.

Згідно з п. 100.11 ст. 100 ПКУ розстрочення або відстрочення надаються окремо за кожним податком та збором. Строки сплати розстрочених (відстрочених) сум або їх частки можуть бути перенесені шляхом прийняття окремого рішення та внесення відповідних змін до договорів розстрочення (відстрочення).

__________________________________________

Реалізатори пального, зверніть увагу!

Ніжинська ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області звертає увагу, що з 06.04.2018 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 19.02.2018 № 288 «Про внесення змін до Положення про форму і зміст розрахункових документів» (далі – Наказ № 288), яким затверджено зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» (далі Наказ №13).

Зокрема Наказом № 288 внесено додатковий реквізит «Код товарної підкатегорії згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)» до фіскального касового чеку на товари (послуги), фіскального касового чеку видачі коштів, фіскального касового чеку за операціями приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування.

Крім того, в разі відсутності у фіскальному чеку одного з реквізитів, реалізація палива з таким чеком буде прирівняна до реалізації палива без чеку, тобто при проведенні перевірки до таких платників податків будуть застосовані штрафні санкції за реалізацію палива без попереднього програмування РРО та без застосування РРО і видачі фіскального чеку встановленого зразка.

__________________________________________