20-01-2021
  1. Прізвище, ім’я, по-батькові - СНІСАРЕНКО Василь Миколайович
  2. Дата народження - 01.03.1961 р. 
  3. Національність – українець 
  4. Партійність – безпартійний 
  5. Освіта – вища, спеціальність "інженер"
  6. Вчений ступінь, звання – ні
  7. Чи обирався депутатом даної ради минулого скликання – ні
  8. До якого органу ради обраний – постійна комісія районної ради з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної власності
  9. Заняття і місце роботи – директор ТОВ "Украгророзвиток"