Оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності

06-04-2021

І Н Ф О Р М А Ц І Я

Ніжинської районної ради Чернігівської області про оголошення  конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений до проведення незалежної оцінки об’єкту спільної власності територіальних громад сіл, селища Ніжинського району

                                                                

Назва об’єкту оцінки: 

  1. Об’єкт спільної власності територіальних громад сіл, селища Ніжинського району, нежитлова будівля (гараж), загальною площею 196,9 кв.м, розташована за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Кушакевичів, буд. 12 .

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для цілей оренди майна об’єкту спільної власності територіальних громад сіл, селища Ніжинського району.

Кількість об’єкту необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):  1 об’єкт. 

Замовник та платник послуг з оцінки – Ніжинська районна рада Чернігівської області.

Власник: територіальні громади сіл, селища Ніжинського району в особі районної ради.

Балансоутримувач: Ніжинська районна рада Чернігівської області.

Балансова вартість становить 22 531,00 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.

 

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 №2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 №47 (далі - Положення) та з урахуванням умов цього оголошення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені в розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення, подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ й додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна й підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендентів подаються за встановленою в додатках 3-5 до Положення формою.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) і складається з:

 - конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті і мають містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях);

 - документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання  робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна;

 - підтвердних документів.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

До підтвердних документів належить:

 - заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;

 - інформація про претендента (додаток 5 положення).

Конкурс відбудеться в Ніжинській районній раді 27.04.2021 року об 11.00 год. за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, пл. ім. І.Франка, 1, к. 18.

Документи приймаються до 23.04.2021 року за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, пл. ім. І.Франка, 1, к. 25. 

телефон для довідок  7-33-62, 7-33-87.